เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวที่เราสร้างมาด้วยกัน

รู้จักกับฟอร์ท ไลท์ติ้ง

forth-office

บริษัทในกลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งจากการผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กว่า 25 ปีของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประสบการณ์ในธุรกิจระบบสัญญาณไฟจราจร LED กว่า 13 ปีของบริษัท จีเนีส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด เข้าไว้ด้วยกัน จึงเกิดมาเป็นบริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด จึงพร้อมส่งมอบหลอดไฟ LED คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนไทย เพื่อให้คุณเป็นส่วนสำคัญในการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานขับเคลื่อนโลกสีเขียว ( Green World ) ของเรา

วันนี้เรา บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด เราพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ...

โรงงานในการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

forthfac

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตบนเนื้อที่มากกว่า 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม เพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อีกทั้งวิศวกร และทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน เตรียมพร้อมให้บริการในทุกรูปแบบตั้งแต่การเริ่มออกแบบสินค้าร่วมกับลูกค้า ตลอดจนการผลิตสินค้าทั้งในรูปแบบการรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Consignment) และรูปแบบการรับเหมาผลิต (Turnkey)

ซึ่งการดำเนินธุรกิจครบวงจรนี้ ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพขั้นสูง ซึ่งช่วยทำให้ต้นทุนของสินค้ามีราคาประหยัดรวมถึงบริหารเวลาในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้น บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขาย ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในเรื่องการบริหารต้นทุนทางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้สินค้าของบริษัท