พบกับผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่าง แบบใหม่!! จากฟอร์ท ไลท์ติ้ง

เปลี่ยนจากโคมไฟแสงจันทร์มาใช้ "โคมไฟ LED Street Light Eco series "

LED Eco-One ได้แสงสว่างมากขึ้นคนในหมู่บ้านยังชื่นชอบ

LED Eco-Two ให้แสงสว่างที่ทั่วถึง โดยไม่ต้องเปิดไฟหน้าบ้านเลยทีเดียว

พร้อมส่งมอบหลอดไฟ LED คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนไทย
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัดเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งจากการผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กว่า 25 ปีของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประสบการณ์ในธุรกิจระบบสัญญาณไฟจราจร LED กว่า 13 ปีของบริษัท จีเนีส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด เข้าไว้ด้วยกัน จึงเกิดมาเป็นบริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด จึงพร้อมส่งมอบหลอดไฟ LED คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนไทย เพื่อให้คุณเป็นส่วนสำคัญในการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานขับเคลื่อนโลกสีเขียว
( Green World ) ของเรา
“วันนี้เรา บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด เราพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ…”

“วันนี้เรา บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด เราพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ…”

บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1053/1 Phaholyothin rd.
Samsennai,Phayathai Bangkok
Thailand 10400

Call Center: 02-271-4888
Email: sales@forthlighting.co.th