Web design

Store Forth Lighting เพื่อการซื้อ-ขายที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ตอนนี้สามารถซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ store.forth.co.th ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ 02-271-4888 ต่อ 1515 หรือ sale@forthlighting.co.th

About Us
Forth Lighting Company Limited

บริษัทในกลุ่มบริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งจากการผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กว่า 25 ปีของบริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประสบการณ์ในธุรกิจระบบสัญญาณไฟจราจร LED กว่า 13 ปีของบริษัท จีเนีส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด เข้าไว้ด้วยกัน จึงเกิดมาเป็นบริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด จึงพร้อมส่งมอบหลอดไฟ LED คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนไทย เพื่อให้คุณเป็นส่วนสำคัญในการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานขับเคลื่อนโลกสีเขียว ( Green World ) ของเรา

วันนี้เรา บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด เราพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ...

Product Recommend

Support&Service

Corporate Care

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จัดสรรไว้บริการลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะแยกจากลูกค้าทั่วไป ที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยข้อมูลทางด้านอุปกรณ์และการใช้งานของท่าน ทำให้เราสามารถบริการท่านได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Service Feedback

ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จะทำการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นระยะ และรับฟังทุกปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาบริการของเรา เราพร้อมรับฟังลูกค้าเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเราเพื่อที่จะได้นำเสนอบริการที่ตรงกับควมาต้องการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด

Es calation

ทีมงานที่จะประสานงาน รายงานปัญหา และแจ้งความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้กับ Corporate Care และหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาจะถูกแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นขึ้นไปจนถึงถึงผู้รับผิดชอบสูงสุด เพื่อให้ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที

Warranty Lighting

ในกรณีที่อุปกรณ์ของโคมไฟ LED เกิดการชำรุดบกพร่องของส่วนประกอบ และอะไหล่อื่น ๆ ทางบริษัทจะรีบเข้ามาดูแลแก้ไขภายใน 5 วันทำการ

How to Work?

เราเชื่อมั่นในบุคคลของเรา และเรารู้ว่าการพัฒนาและความรับผิดชอบของแต่ละคนต้องไปด้วยกัน เรารู้ว่าคุณพยายามอย่างดีที่สุดตามหน้าที่รับผิดชอบและเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

Knowledge Center

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งเปิดให้มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าให้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

Corporate Care

 • เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จัดสรรไว้บริการลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะแยกจากลูกค้าทั่วไป ที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยข้อมูลทางด้านอุปกรณ์และการใช้งานของท่าน ทำให้เราสามารถบริการท่านได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

  Service Feedback

 • ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำทำการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นระยะ และรับฟังทุกปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาบริการของเรา เราพร้อมรับฟังลูกค้าเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเราเพื่อที่จะได้นำเสนอบริการที่ตรงกับควมาต้องการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด

  Es calation

 • ทีมงานที่จะประสานงาน รายงานปัญหา และแจ้งความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้กับ Corporate Care และหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาจะถูกแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นขึ้นไปจนถึงถึงผู้รับผิดชอบสูงสุด เพื่อให้ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที

  Warranty Lighting

 • ในกรณีที่อุปกรณ์ของโคมไฟ LED เกิดการชำรุดบกพร่องของส่วนประกอบ และอะไหล่อื่น ๆ ทางบริษัทจะรีบเข้ามาดูแลแก้ไขภายใน 5 วันทำการ

  How to Work?

 • เราเชื่อมั่นในบุคคลของเรา และเรารู้ว่าการพัฒนาและความรับผิดชอบของแต่ละคนต้องไปด้วยกัน เรารู้ว่าคุณพยายามอย่างดีที่สุดตามหน้าที่รับผิดชอบและเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

  Knowledge Center

 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งเปิดให้มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าให้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

  Contact Us

  Forth Lighting Company Limited

  Forth Lighting

  1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  Call Center : 02-271-4888 ต่อ 1511

  • Call Center Forth Lighting.วิริยา กิตตินันท์ (จุ๋ม) : 090-198-7040
  • Call Center Forth Lighting.จิณณ์ อัศวมงคลสว่าง (เลย์) : 090-004-0409
  • Call Center Forth Lighting.นุชรัตน์ เสมพูล (ไผ่) : 086-781-9224
  • Forth Lighting Fax.02-271-3040
  • Forth Lightingviriya@forthlighting.co.th